Zatrudnienie i produkcja w Fabryce Pługów w Barlinku w latach 1947-1949

Informacje o wielkości produkcji i zatrudnienia w Fabryce Pługów w Barlinku w latach 1947-1949 zawarte są w obowiązkowych sprawozdaniach statystycznych, znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Produkcja i zatrudnienie w Fabryce Pługów w Barlinku. Źródło; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygn. 4332
Produkcja i zatrudnienie w Fabryce Pługów w Barlinku. Źródło; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygn. 4332

Według danych statystycznych Fabryka Pługów w Barlinku zatrudniała w miesiącu styczniu 1947 roku 130 osób, w tym:
– 3 pracowników inżynieryjno- technicznych,
– 11 pracowników biurowych,
– 3 uczniów,
– 10 osób zatrudnionych przy remontach,
– 31 pracowników gospodarczych,
– 7 pracowników pomocniczych
– 66 pracowników zatrudnionych przy bezpośredniej produkcji.
Ogólna liczba przepracowanych godzin- 29 137,5
W tym godzin nadliczbowych-1162,5.
Średni czas pracy/ osobę w miesiącu styczniu wynosił więc- 224 godziny.
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1947 roku w zastępstwie Dyrektora podpisał A. Langner – Główny Księgowy, Za dyrektora zakładu podpisał się Langner, pełniący wówczas obowiązki Głównego Księgowego.podpis kierownika statystyki- nierozpoznany.
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1947 r. Zatrudnienie. Fabryka Pługów w Barlinku. Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygn. 4332.
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1947 r. Zatrudnienie. Fabryka Pługów w Barlinku. Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygn. 4332.

Wielkość produkcji zrealizowanej w miesiącu styczniu 1947 roku przedstawiała się następująco:
Plan zakładał wdrożenie produkcji pługów Piorun w ilości 600 szt. przy zakładanych miesięcznych mocach produkcyjnych wynoszących również 600 szt. pługów.
Produkcja zrealizowana w miesiącu styczniu 1947 roku to 500 szt. pługów typu SR oraz 54 brony traktorowe.
Planowane wdrożenie produkcji pługów Piorun w miesiącu styczniu 1947 roku nie zostało zrealizowane.
Jednocześnie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu statystycznym pozwalają na określenie dziennej produkcji Zakładu, która wynosiła ok. 23 pługi dziennie i ok. 3 brony /dzień. W przeliczeniu na pracowników Zakładu produkcja ta wynosiła odpowiednio: 3,8 pługa /pracownika miesięcznie i ok. 0,5 brony/ pracownika/ miesiąc.
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1947 r. Ilość produkcji. Fabryka Pługów w Barlinku. Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. syg. 4332.
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1947 r. Ilość produkcji. Fabryka Pługów w Barlinku. Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. syg. 4332.

Wartość produkcji:
Wartość produkcji była określana w cenach podstawowych i w cenach zbytu. Produkcja według cen podstawowych w miesiącu styczniu 1947 roku wynosiła 17580 zł, przy planowanej wartości – 19800 zł.
Produkcja zrealizowana w miesiącu styczniu 1947 roku według cen zbytu wyniosła 893400 zł, planowano- 900000 zł.
Wartość produkcji przypadającej na 1 zatrudnionego w miesiącu styczniu 1947 roku wynosiła odpowiednio:
Według cen podstawowych- 13,46 zł.
Według cen zbytu- 6872,30 zł.

Sprawozdanie za miesiąc luty 1947 roku podpisał już inż. Kazimierz Koźma. Podpis kierownika statystyki- nadal nierozpoznany.
Stan zatrudnienia- 131 osób.
W miesiącu tym wyprodukowano 500 szt. pługów typu SR na wartość – 16500 według cen podstawowych i 800.000 zł według cen zbytu.

W maju 1947 roku pracowały w Fabryce Pługów w Barlinku już 143 osoby.
Plany produkcyjne zakładu na miesiąc maj 1947 roku obejmowały już produkcję tylko pługów typu Piorun.
Wykonano łącznie 1400 szt. pługów tego typu o wadze łącznej 43000 kg.
Na dokumencie podpisał się Kazimierz Koźma i Edward Dekarski w zastępstwie kierownika Statystyki.

W sprawozdaniu złożonym w dniu 5.01.1948 roku za miesiąc grudzień 1948 roku, podpisał się Kazimierz Koźma i Jerzy Pieńkow jako Kierownik Statystyki. Liczba zatrudnionych wynosiła już 160 osób, tym 28 kobiet.-23 na produkcji i 5 jako pracownice umysłowe.
Wykonano 1050- szt. pługów typu Piorun o łącznej wadze 28 tony i 32 brony traktorowe. Wartość produkcji wynosiła 35096 zł w cenach podstawowych i 2.487.190 zł w cenach zbytu, co stanowiło zaledwie 56 % produkcji planowanej.
Wypłaty z tytułu wynagrodzeń za m-c luty 1948 r. wynosiły 792.705 zł, z tytułu świadczeń socjalnych 207.595 zł. W lutym 1948 roku, Zakład, oprócz pługów Piorun wykonywał także inną produkcję, w tym odlewy żeliwne, brony sprężynowe, obsypniki.
W miesiącu czerwcu 1948 roku, zatrudnionych było 151 osób, w tym 21 kobiet.
Sprawozdanie za czerwiec 1948- podpisał E. Dekarski.
W październiku 1948 roku zatrudnienie spadło do 111 osób, a pod dokumentami podpisał się Popke.
W miesiącu styczniu 1949 roku w Fabryce Pługów pracowały już tylko już 102 osoby. Pod dokumentem podpisał się również Dyrektor Popke.
Zakład w tym miesiącu zajmował się tylko naprawą pługów.

W czerwcu 1949 roku Zakład, który zmienił już nazwę na Odlewnia i Warsztaty Mechaniczne, Zakład nr 7 w Barlinku, podległy pod Dyrekcję Przemysłu Miejscowego w Szczecinie, realizował bardzo zróżnicowaną produkcję, a zatrudnienie spadło do 94 osób.

Sprawozdanie za miesiąc październik 1949 roku podpisał Aleksander Zatorski. Zatrudnienie wzrosło do 114 osób.

Bibliografia:
1. Produkcja i zatrudnienie w Fabryce Pługów w Barlinku 1947-1949, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygnatura 4339.
2. Produkcja i zatrudnienie w Odlewni i Warsztatach Mechanicznych w Barlinku, pow. Myślibórz,1949, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygnatura 4342.