Jerzy Pieńkow w Fabryce Pługów w Barlinku?

W trakcie pisania książki „Historia zakładu z Doliny Płoni. Pionierzy” pojawiło się pytanie, czy Jerzy Pieńkow, wchodził w skład ekipy specjalistów przysłanych z Grudziądza do Fabryki Pługów w Barlinku. Pozyskane wówczas materiały nie pozwoliły na potwierdzenie tej informacji.
Jednak zbiory Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie wskazują, że Jerzy Pieńkow był jednak pracownikiem Fabryki Pługów w Barlinku w 1948 roku i pełnił funkcję Kierownika Statystyki.
Przyszły propagator kultury muzycznej, radiowiec, redaktor audycji masowych i muzycznych Rozgłośni Szczecińskiej Polskiego Radia, autor szeregu cykli audycji radiowych o muzyce polskiej, skandynawskiej i innych krajów nadbałtyckich, współtwórca wielu festiwali, w tym muzyki organowej i kameralnej w Kamieniu Pomorskim, wielokrotnie odznaczany za swoją pracę, był jednak związany bardzo silnie z Barlinkiem. Mówią o tym nie tylko zdjęcia, lecz także dokumenty.
Jerzy Pieńkow urodził się 25 kwietnia 1919 roku w Kielcach. Studiował architekturę, a po zakończeniu wojny historię sztuki, pianistykę i germanistykę.
W chwili wybuchu wojny miał 20 lat, gdy wojna się skończyła miał lat 26.
Kiedy dokładnie przyjechał do Barlinka, nie ustalono. Przybył tutaj wraz z rodzicami, Marią i Jerzym Pieńkow oraz siostrą Haliną. Jego matka Maria Pieńkow i siostra Halina zostały zatrudnione w Urzędzie Miasta. Halina Pieńkow wyszła za mąż za Franciszka Piotrowskiego, drugiego burmistrza miasta Barlinka, tragicznie zmarłego w 1948 roku. Później wyszła za mąż za Edmunda Dekarskiego, jednego z 18tu specjalistów, przybyłych z Grudziądza do Fabryki Pługów w Barlinku. Edmund Dekarski zmarł tragicznie w 1951 roku.
Rodzice Jerzego Pieńkowa na stałe związali się z Barlinkiem. Oboje zostali pochowani na cmentarzu komunalnym w Barlinku.
Jerzy Pieńkow wraz z siostrą Haliną pracował w 1948 roku w Fabryce Pługów w Barlinku. Oboje znajdują się na zdjęciu pracowników Zakładu, wykonanego jesienią 1947 roku na terenie Fabryki (lub latem 1948 roku). Jerzy Pieńkow stoi na pierwszym planie, jego siostra dalej w grupie pracowników, opartych o kabriolet dyrektora Fabryki, Kazimierza Koźmy. Na zdjęciu tym znajduje się również jej następny mąż, Edmund Dekarski. Edmund Dekarski w 1947 roku pracował w dziale statystyki.

Jerzy Pieńkow na zdjęciu pracowników Fabryki Pługów z 1948 roku.
Jerzy Pieńkow na zdjęciu pracowników Fabryki Pługów z 1948 roku.

Na dokumentach przekazywanych do Urzędu Statystycznego „Produkcja i zatrudnienie w Fabryce Pługów w Barlinku w latach 1947-1949” widoczny jest podpis Jerzego Pieńkowa jako Kierownika Statystyki. Data sporządzenia sprawozdania 05.01.1948 roku.
Podpis Jerzego Pieńkowa na sprawozdaniu Fabryki Pługów w Barlinku z 05.01.1948 roku.
Podpis Jerzego Pieńkowa na sprawozdaniu Fabryki Pługów w Barlinku z 05.01.1948 roku.

Sprawozdania od lipca 1948 roku podpisywane są już przez Edmunda Dekarskiego. w tym czasie Jerzy Pieńkow zaczął pracować w magistracie.
Jerzy Pieńkow znajduje się na zdjęciu, wspólnie z innymi pracownikami Magistratu, które wykonano jesienią 1948 roku, na ul. Lipowej 1. Stoi na nim wraz z Ireną Nikoliszyn, Eugenia Karczewską, Janem Felczakiem, Stanisławem Witt, Weroniką Stachura i Marią Kamińską.
Jerzy Pieńkow z pracownikami magistratu przy ul. Lipowej 1 w \Barlinku. 1948 r.
Jerzy Pieńkow z pracownikami magistratu przy ul. Lipowej 1 w \Barlinku. 1948 r.

Dalsze jego losy związane są ze Szczecinem, nadal jednak utrzymywał serdeczne kontakty z Barlinkiem, w szczególności z Janem Szwarackim.
Jerzy Pieńkow składa gratulacje Janowi Szwarackiemu. 1962 r.
Jerzy Pieńkow składa gratulacje Janowi Szwarackiemu. 1962 r.
Po śmierci w 2013 roku, po przeżyciu 94 lat, Jerzy Pieńkow spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Barlinku, obok swoich rodziców i siostry Haliny.

Bibliografia:
1. Wojewódzkie Archiwum Państwowe, akta nr 4339, Produkcja i zatrudnienie w Fabryce Pługów w Barlinku, 1947-1949.
2. Zdjęcia -zbiory prywatne. Opis zdjęć: Stanisław Rewers.

Uwaga: tekst będzie aktualizowany po uzyskaniu dalszych informacji o związkach Jerzego Pienkowa z Barlinkiem.