Zdzisław Drożyński, Czesław Drożdżyński, czy też Władysław Drożyński?

Czas bezlitośnie obchodzi się z nazwiskami, imionami, ich weryfikacja wymaga wiele czasu, niekiedy brak jest dokumentów, które pozwalają ustalić prawidłową pisownię.
Tak było z kolejnym dyrektorem Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku, Drożyńskim, którego podpis widnieje na dokumencie z 30.01.1954 r.

Podpis Z.Drożyńskiego z 30.01.1954 r.
Podpis Z.Drożyńskiego z 30.01.1954 r.

J. Moszkin we „Wspomnieniach pracownika ZUO „Bomet” z lat 1946-1976″, pisze o Władysławie Drożdżyńskim.

Archiwalne zdjęcie, pozyskane z Archiwum Zakładowego ZUO ‚Bomet”, przedstawia Czesława Drożdżyńskiego, pracownika Zakładu, ale nie jego Dyrektora.

Podana przez J.Moszkina data kierowania przez Drożyńskiego zakładem -1954-1955 r.- jest spójna ze wspomnianym wyżej podpisem na dokumencie ze stycznia 1954 r., ale nie zgadza się z datą jego nominacji, wynikającą z rejestru przedsiębiorstw państwowych „A” nr 3741, z którego wynika, że Władysław Drożyński został powołany na Dyrektora Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku przez Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Okrętowego i Motoryzacyjnego z dniem 16.12.1955 roku.
Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw państwowych 3741 w sprawie powołania Władysława Drożyńskiego na Dyrektora Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku

Dokument z podpisem Dyrektora Drożyńskiego z dnia 18.02.1956 roku, wskazuje, że na początku 1956 roku zarządzał on nadal Zakładem. Oznacza to, że podana przez J. Moszkina data zakończenia kierowania Zakładem przez Władysława Drożyńskiego jest również nieprawidłowa.

[caption id="attachment_526" align="alignright" width="212"]Pismo z dnia 18.02.1956 z podpisem Dyrektora Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku Władysława Drożyńskiego Pismo z dnia 18.02.1956 z podpisem Dyrektora Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku Władysława Drożyńskiego

Z protokołu narady, odbytej w dniu 22.04.1955 roku przez dyrektora Jana Nicponia z udziałem kierownictwa Zakładów Mechanicznych i Odlewni Żeliwa w Barlinku, poświęconej przygotowaniu obchodów święta 1 Maja, wynika, że tow. Władysław Drożyński był wówczas kierownikiem grupy remontowej w Zakładzie.
Jan Nicpoń utracił stanowisko w miesiącu listopadzie 1955 roku i wówczas mianowano Władysława Drożyńskiego Dyrektorem fabryki.
W kwietniu 1956 roku Dyrektorem Zakładu był już Zdzisław Kruszyński, co oznacza, że kadencja Władysława Drożyńskiego była bardzo krótka i trwała nie dłużej niż 3-4 miesiące.

Co oznacza zatem podpis Drożyńskiego jako Dyrektora Zakładu z literą „Z” na początku i datą ze stycznia 1954 roku, skoro nie był jeszcze na to stanowisko nominowany?
Czy to on nim wspominał Stanisław Jabłoński.
Konieczne są dalsze poszukiwania.

Bibliografia:
1. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
wpis w opracowaniu….