Pionierzy Barlinka

Konieczność selekcji materiałów, zebranych na etapie przygotowywania książki „Historia zakładu z Doliny Płoni. Pionierzy”, sprawiła, że wiele cennych dokumentów dotyczących pionierskiego okresu zagospodarowywania Ziem Odzyskanych zostało skazanych na zapomnienie. Żeby temu zapobiec zdecydowałam się na ich udostępnienie w formie, która pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń wynikłych z założeń wydawniczych.
Minęło już ponad siedemdziesiąt lat od chwili, gdy do Barlinka zaczęli przyjeżdżać pierwsi osadnicy. Było wśród nich wiele osób, które znacząco wpłynęły na kształt obecnego Barlinka. Byłoby niepowetowaną stratą, gdyby pozostały po nich tylko „kamienie”.