Inż. Stefan Orłowski- ciąg dalszy poszukiwań

Kontynuowane poszukiwania informacji o pionierach miasta Barlinka pozwoliły na dalsze ustalenia w sprawie początków działalności inż. Stefana Orłowskiego, pierwszego kierownika Fabryki Pługów w Barlinku, na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej.
W dniu 5 maja 1945 roku został on przyjęty do Grupy Operacyjnej w charakterze zastępcy Pełnomocnika Przemysłu na obwód Myślibórz. W dniu 15 maja 1945 roku przybył do Myśliborza i zajął się zabezpieczeniem zakładów na terenie powiatu myśliborskiego oraz wznowieniem przez nich produkcji. W zakres jego obowiązków wchodziła wizytacja zakładów i warsztatów przemysłowych oraz ich inwentaryzacja. Z tego okresu jego działalności w obwodzie myśliborskim istnieje szereg dokumentów archiwalnych. [Wykazy przedsiębiorstw i warsztatów rzemieślniczych- obwód Myślibórz, 1945, Źródło: szukaj w archiwach, 65/317/0/12/4336,dostęp: http://szukajwarchiwach.pl/65/317/0/12/4336?q=my%C5%9Blib%C3%B3rz+XSKANro:t&wynik=20&rpp=15&page=2#tabSkany].
Notatka inż Stefana Orłowskiego z 27.07.1945 r.

Z powyższej notatki wynika, że inż. Stefan Orłowski w dniach 20-21.07.1945 r. przeprowadził inspekcję w Fabryce Pługów w Barlinku. Złożona w dniu 27.07.1945 r. notatka z działalności za okres 05.05.1945 – 27.07.1945 r. kończy jego działalność w charakterze zastępcy Pełnomocnika Przemysłu w obwodzie Myślibórz i rozpoczyna jego pracę w Fabryce Pługów w Barlinku na stanowisku Kierownika Zakładu.
Wykonywana przez niego praca w charakterze Pełnomocnika Przemysłu spotkała się z pozytywną oceną Pełnomocnika Rządu w Myśliborzu.
PIsmo Pełnomocnika Rządu w Mysliborzu z 28.06.1945 r.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że inż. Stefan Orłowski przez okres około trzech miesięcy pracował przy zabezpieczaniu i wznowieniu produkcji w zakładach przemysłowych w obwodzie myśliborskim jako zastępca Pełnomocnika Przemysłu.
Źródło: Wykazy zakładów i warsztatów rzemieślniczych- obwód Myślibórz, 1945, szukaj w archiwach, akta nr: 4336, Archiwum Państwowe w Szczecinie, dostęp: http://szukajwarchiwach.pl/65/317/0/12/4336?q=my%C5%9Blib%C3%B3rz+XSKANro:t&wynik=20&rpp=15&page=2#tabSkany.