Lista pionierów miasta Barlinka 1945-1947

Lista pionierów-osadników w Barlinku z lat 1945-1947 sporządzona przez Czesława Paśnika, z pewnością nie jest pełna. Ale jak na razie jedyna. Zawiera ponad 100 nazwisk osób, które przybyły do miasta po II wojnie światowej i w wielu przypadkach związały z nim swój los. Lista pionierów miasta Barlinka 1945-1947, Paśnik Cz., Muzeum Regionalne w Barlinku Autor […]